Práce s energií, masáže a využití v léčení

Práce s energií a její využití v léčení, má pro mě mnohem hlubší význam než jakákoli jiná technika či metoda léčby, terapie nebo regenerace. Universální energii a metodám jejího využití věnuji maximální čas již z toho důvodu, že na základě svých zkušeností a poznatků, jsem přesvědčen o jejím maximálně pozitivním dopadu nejen na lidský organismus.
Samotné masáže u mě také splňují svou úlohu v oblasti regenerace a terapie. Rád tyto metody využívám tam, kde je potřeba uvolnit fyzické napětí a umožnit tak energii lépe proudit lidským organismem.

Universální energii, kterou kombinuji s jinými metodami regenerace, ať už baňkováním, reflexní masáží nebo klasickou, mi umožňuje vždy dosahovat těch nejlepších výsledků v celkovém pojetí terapie a regenerace duše i těla.