Semináře & Přednášky

Terapeut: Jiří
Mým cílem je nejen pomáhat formou terapie, ale současně předávat praktické nástroje jak na sobě pracovat a jak posouvat své fyzické a psychické hranice.
Na přednáškách a seminářích seznamuji účastníky o vlivu a působení universální Božské energie na lidské tělo, jak s ní pracovat a jak se naučit ovládat své emoce. Současně účastníky seznamuji se skutečností, jak velký význam v životě a zdraví hrají naše emoce.

Terapeut: Miroslava
Na téma „Andělé okolo nás a v našich životech“ pořádám přednášky, kde se snažím lidem přiblížit jejich skutečnou podstatu a současně skutečnost, proč bychom se této formě pomoci, měli v našem životě otevřít.
Své schopnosti se snažím prezentovat a předávat na seminářích „Andělská terapie“, Účelem těchto seminářů je objasnit a naučit komunikaci s těmito světelnými bytostmi. Mým cílem je lidem přiblížit jejich hierarchii, zaměření a pospolitost. Jejich účel a pozitivní dopad na člověka. Jednoduše ukázat lidem jejich všudypřítomnost.

Pomocí vizualizace a přítomnosti Andělů, učím zhmotňovat životní představy a záměry. Učím, jak se s nimi spojit, jak využívat jejich pomoc, sílu, lásku a jak je postupně začlenit do života. Přes zklidnění a uvědomění si základních vesmírných pravidel, dochází už na těchto seminářích k prohlubování intuice a u lidí na určitém duchovním vývoji k objevení dalších skrytých schopností. Díky těmto bytostem je zde možnost otevření schopnosti komunikace a to prostřednictvím kresby či automatického písma a u některých pokročilých dochází k otevření jasnoslyšení.

Vše je však cestou a otázkou disciplíny, se kterou je potřeba k našim skrytým schopnostem přistupovat.