Meditace

Meditace

Ticho...meditace_svetloterapi.jpg
i přes to, že okolo Vás zuří bouře, Vaše nitro naplňuje ticho! Stav mysli, koncetrace, klidu a harmonie. To vše může být ticho...

Meditace, cvičení koncentrace, klidu a harmonie.

Meditací se nejčastěji rozumí různé praktiky prohlubování soustředění za účelem dosažení změněného stavu vědomí. Slovo meditace pochází z latinského „meditatio“, které znamená „rozjímání“.

Ve skutečnosti je meditace stav naší mysli a koncentrace na přítomný okamžik, na reálný okamžik přítomnosti. Meditace je velmi důležitou součástí našeho života, avšak velmi často až stále opomíjena. Meditace, která je zaměřená na zklidnění mysli, těla i ducha, má za následek spuštění regeneračních programů a procesů našeho energetického a fyzického těla. Pravidelnou meditací člověk zvyšuje vibrace energetických center a stává se emočně, duševně i psychicky vyrovnanější bytostí.

Přijďte mezi nás a meditujte s námi.

Termín: pravidelně každé pondělí od 19:00 do 20:30
Počet účastníků: 6 (Praha)
Cena:
Jednorázový vstup: 150,-
Měsíční vstup (4 pondělní meditace): 400,-
S sebou: pohodlné oblečení a dobrou náladu.

V případě zájmu je potřeba potvrdit účast den předem (telefonicky nebo emailem)