Našim cílem je Vám pomoci

Naším cílem je Vám pomoci

Naší cestou a naplněním je pomoci přivést pacienta do stavu harmonie, klidu a rovnováhy. Naučit ho lépe ovládat své emoce a vyhodnocovat je v jiném světle a jiném dopadu. K tomuto stavu jsme schopni přivést pacienta díky terapiím, ve kterých se mu snažíme co nejvíce přiblížit. Jako terapeuti využíváme mnoho nástrojů, jak docílit úspěšné rovnováhy. Ať je to práce s universální energii a harmonizace energetických center, psychoterapie, konzultace s využitím Andělského sdělení, terapie bioptronovou lampou či relaxační nebo terapeutické masáže, všechny metody vedou k cílené harmonii. Důležité je být připraven opouštět věci staré a otevřít se věcem novým.
Vyléčení, zharmonizování bioenergetického těla či nastolení harmonie skrze konzultace není pouze naší prací, ale prácí terapeuta a pacienta. Bez jeho vůle a odhodlanosti věci změnit, nelze docílit nejlepších výsledků. Onemocnění či disharmonie je projevem určité informace, která má něco sdělit a skrze kterou je třeba něco pochopit. Naší snahou a cílem je také pomoci navést na cestu uvědomění a pochopení příčiny disharmonie a společně tuto informaci zpracovat jak po emocionální stránce tak po fyzické, pokud se již vyskytují psychosomatické potíže. To vše, pokud se tak rozhodnete.
Je toho mnoho co můžeme udělat pro zlepšení vašeho zdravotního stavu. Pokud si myslíte, či cítíte, že právě tato cesta skrze nás by vám mohla pomoci, potom nám bude ctí prožít s vámi kousek vašeho života a vzít si kousek vašeho poznání, na cestě vašeho uzdravení.
Pokud však cítíte, že se dokážete vyléčit a vaše léčba sama sebe je a vždy bude dostačující, potom jsme jedině šťastni, protože tyto schopnosti máte vy všichni. Pouze dbejte na odstranění příčiny a potom odstraníte důsledek. Nic není nemožné, a pokud se jednou rozhodnete, nepolevujte. Prohlubujte svou víru a zvyšujte svou mentální sílu. Vše je pouze informace a vašim úkolem je tuto informaci přečíst a včas vyhodnotit. Uchopte svou vnitřní sílu a naučte se opouštět věci staré a otevřete se věcem novým. Neřešte minulost, která neexistuje a neřešte ani budoucnost. Ta vždy dopadne jinak, než si momentálně budete představovat. Naučte se žít tento jediný přítomný okamžik, který je jako jediný reálný v tomto čase a prostoru. Žijte ho naplno a tím již budete tvořit zítřek, který stejně prožijete naplno jako tento okamžik. Potom naleznete vše, co potřebujete a potom dokážete nemožné, protože nic není nemožné.