Nemoc, emoce a síla mysli

energeticke_telo_1.jpg Přesto, že je otázka nemoci velmi složitá a povídání o vzniku onemocnění a následného vyléčení by bylo opravdu na dlouho, pokusím se aspoň částečně naznačit, či nastínit souvislosti mezi onemocněním a naší vnitřní rovnováhou a stabilitou, tedy naší vnitřní energií.

Dlouho se již věnuji poznání lidského energetického (kosmického) těla a současně jeho vlivu na tělo fyzické. Je mnoho aspektů, které můžou ovlivnit naše fyzické tělo v podobě onemocnění, ale tím hlavním je naše mysl, ovlivněná našim srdcem tedy emocionálním centrem, centrem naší rovnováhy a stability. Je to tedy život a životní situace jako jsou partnerské vztahy, pracovní vztahy a prostředí, rodiče nebo jiné těžší životní situace, týkající se naší emoční stability nebo dokonce otázky naší existence, které nás často přivádí do emocionálního vypětí. Ve všech těchto životních situacích jsme schopní ovlivnit naší vnitřní energii a její proudění v našem těle fyzickém. Co se týče nemocí, nikdy neexistuje náhoda, že jsem nemocný těžce, lehce nebo jsem jen tak nachlazený. Za vším stojí vnitřní nerovnováha naší vnitřní energie, způsobena emočním vypětím. Z krátkodobého pohledu se může jednat o ztrátu vnitřní energie a rovnováhy z důsledku energetického, emocionálního vypětí a tím způsobit oslabení organizmu a ztrátu imunity. Jiným příkladem onemocnění je dlouhodobé blokování vnitřní energie z důsledku špatného zpracování životní situace. Pocity křivdy, bezpráví, méněcennosti a jiné emocionální nesrovnalosti, působí přes vnitřní energii a energetická centra (čakry) na tělo fyzické jako negativní semínka, ze kterých časem vzejde vážné onemocnění. Jedná se tedy o bloky na našem energetickém těle, vzniklé na základě prožitku. Vždy jsou to však informace, které stojí za vznikem bloku a poté onemocnění, ať už virového a bakteriálního původu nebo i jiných poruch, které se mohou projevit na základě dlouhodobého nebo krátkodobého porušování naší vnitřní rovnováhy. Vše se tedy odvíjí na základě poklesu, či vzestupu naší vnitřní mentální síly a síly zpracovávat a vyrovnávat se s příchozími informacemi v podobě určitých životních situací. Jde tedy o to, do jaké míry dokážete kontrolovat a ovládat své emoce. Z hlediska vzniku onemocnění se bavíme o negativním vnímání příchozích informací, tedy negativních emocích. Jednoduše řečeno emoce = nemoc-e.