Psychoterapie

Terapeut: Jiří Pavelka

Psychoterapie

Každý člověk v životě prožívá radost i bolest. Každý z nás prožívá štěstí i smutek a každý z nás prožívá své vlastní emoce, které i přesto, že jsou velkým darem v samotném prožitku, jsou mnohdy bolestivé. Nebýt šťastný je stejně normální jako být šťastný. Jsme lidé a prožívat emoce je dar, který i přes jisté složitosti v životě je důležité žít. Pokud však z krátkodobých potíží vznikají dlouhodobé neřešitelné stavy, ze kterých vychází stavy úzkostí, strachu, depresí či stresu či jiné psychosomatické potíže, je potřeba se zastavit a přehodnotit uhel pohledu na příčiny emoční disharmonie. Je třeba najít chuť bojovat s neduhy života a vrátit se zpět do harmonického způsobu života.
Nikdy neexistuje nic, co byste nezvládli….
Termín psychoterapie v širokém pojetí zahrnuje téměř všechny typy terapie, jejichž účinek je založen na schopnosti naší mysli zabývat se tělesnými, duševními i citovými problémy a tak posilovat zdraví a odstraňovat příznaky onemocnění. Jedná se víceméně o zjednodušenou, zkrácenou verzi psychoanalýzy. Ta je však časově velmi náročná a nákladná. Psychoterapie je praktičtější záležitostí a je založená na dobrém vztahu formou komunikace i přímého dotyku, mezi terapeutem a pacientem.
"...a najednou přede mnou stres! Tak se otočím - a za mnou frustrace!...Tak jsem prchnul do hospody".

V čem Vám můžeme pomoci

• Vztahové, partnerské a pracovní problémy;
• Fobie, úzkosti, panika;
• Stres, frustrace, deprese;
• Nespavost, noční můry, traumata;
• Nízké sebevědomí, nedostatek sebelásky a sebeúcty;
• Kontrola pocitů hněvu a zlosti;
• Nalezení a dosažení životních cílů – posílení sebevědomí;
• Poruchy příjmu potravy;
• Odstranění lehkých závislostí;
• Odstranění lehkých a chronických fyzických bolestí;
• Syndrom vyhoření, krize středního věku, chronický únavový syndrom;
• Řešení profesních problémů – práce, úspěch, seberealizace;
• Práce na sebepoznání a dalším osobnostním růstu, včetně podpory vlastního potenciálu jedince;
• Ztráta pracovní i osobní motivace;
• Nízký pracovní výkon;
• Pracovní konflikty.


Naším cílem je Vám pomoci…

Psychoterapie se skládá z konzultace zaměřené na konkrétní problém klienta nebo se problém a příčina jeho disharmonického stavu hledá pomocí harmonizace energetických center. Současně se zjišťuje příčina a původ disharmonie a to na rovině emoční a tělesné.
Celková terapie se skládá z konzultace a harmonizace energetických center - čaker a bioenergetického těla člověka. Díky harmonizaci dochází k rychlejší regeneraci vnitřní energie člověka a tím k rychlejší regeneraci psychických a fyzických sil. V průběhu harmonizace bioenergetického pole dochází k nastavení energetických center čaker na optimální vibrace a tím je dosaženo harmonického stavu, ve kterém člověk získá zpět sílu čelit negativním vlivům vnějšího okolí.

Harmonizace bioenergetického těla a čaker je velmi pohodlná, příjemná, uklidňující, velmi relaxační a velmi účinná část terapie. Díky harmonizaci se dostává člověku velké množství universální energie a v průběhu tohoto procesu nastává harmonický stav energetického a fyzického těla a hlavně emoční rovnováhy. Po harmonizaci energetických center následuje konzultace, kde je vysvětleno a nastíněno, proč k disharmonii přichází, jak pochopit příčiny a jak je eliminovat. Díky tomuto procesu dochází k mnohem rychlejší regeneraci duševních i fyzických sil.
Základní harmonizace probíhá za naprostého klidu pouze s minimální konverzací zaměřující se na maximální uvolnění fyzického těla. Harmonizace trvá cca 60 minut.

Odbloky

Složitější situace a komplikovanější stavy se řeší základním způsobem, který je však rozšířen o zpracování příčiny. V průběhu harmonizace bioenergetického pole a čaker jsou ze strany terapeuta kladeny otázky, které vyvolávají a přibližují situaci, ve které byl jedinec vystaven emočnímu tlaku. Společnou konverzací s terapeutem a za správného vedení je cílem vysvětlit a pochopit traumatickou situaci. Cílem je přehodnotit negativní a zatěžující prožitek a začít ho pojímat neutrálně, tak aby prožitá situace neměla žádný negativní vliv a to na vědomé a současně na podvědomé rovině.
Terapie jdou rozdělit na konzultace a harmonizace, a to dle požadavku klienta.