Reflexní masáž nohou

back-reflexni-masaz.jpgMísto původu reflexní terapie se dosud nepodařilo jednoznačně určit, ale pravdou zůstává, že manipulační léčba zahrnující prvky reflexologie, akupunktury i akupresury, je v jihovýchodní Asii předpokládána již někdy ve 4. či dokonce 5. tisíciletí před naším letopočtem. Jednu z prvních písemně zaznamenaných zpráv máme ze základní knihy čínského lékařství Nej-Ting, za jejíhož autora je pokládán legendární Žlutý císař Chuang-Ti, žijící v 3. tisíciletí před n. l. Další zmínky je možno najít i v nejdůležitější knize čínské filosofie taoismu Tao-te-ting sepsané snad kolem roku 500 před n. l. Doložené fakta o reflexní masáži najdeme také v Egyptě, kde se našly schémata znázorňující léčebné postupy prostřednictvím chodidel, z doby 4000 let před n. l.

Mezi zónami na nohou a jim odpovídajícími orgány lidského těla existuje spojitost, která se projevuje reakcí na podnět. Masáž reflexních zón vede k rovnováze těla i duše.
Reflexologie vychází z nauky o tlakových bodech a představují obecně dostupnou léčebnou metodu bez použití léků, která může být vhodným doplňkem ortodoxní medicíny. Jsou to praktické a vždy pohotově dostupně léčebné metody, použitelné v každodenním životě. Jsou vhodné ke zmírnění dlouhotrvajících i náhle vzniklých potíží. Pro děti a starší lidi jsou techniky reflexní masáže obzvlášť přínosné. Všechny části těla propojuje energie, která proudí tělem od hlavy k patám po 10ti drahách (někdy nazývaných kanály - meridiány). Ve stavu nemoci se tyto kanály blokují a proudění energie je narušeno. Působení na nohy tyto kanály odblokuje, umožní energii volně proudit a obnoví rovnováhu. To vše vede k uvolnění těla. Úleva může nastat takřka okamžitě, ale léčení déletrvajících stavů může trvat delší dobu. Tento proces způsobuje, že tělo se léčí samo zevnitř navenek. Existují mapy nohou a rukou. Nohy jsou mimořádné orgány. Přestože po nich neustále šlapeme, patří nohy k nejcitlivějším částem našeho těla. Proto jsou chodidla nejvhodnějším místem reflexologického zásahu. Proto chůzi naboso, můžeme považovat za formu reflexní masáže. Ruce, ke kterým se chováme trochu ohleduplněji, jsou ve skutečnosti méně citlivé než nohy.

Co způsobuje masáž receptorů?

Masáží daného receptoru ovlivňujeme skrze meridián odpovídající orgán, přičemž dojde k jeho prokrvení. Současně obnovíme tok energie v patřičném orgánu a tím urychlíme jeho regeneraci a obnovíme jeho funkci.

Proč je prokrvení tak důležité?

Prokrvení je důležitou podmínkou života každého orgánu. Krev rozvádí po těle kyslík, živiny, protilátky, hormony, ze tkání pak odvádí produkty rozpadu.
Je tedy přirozené, že podmínkou zlepšení funkce orgánů je jeho lepší prokrvení. Čím lepší prokrvení, tím rychleji probíhá proces regenerace a léčení. Z lékařské praxe je známo, že při špatném krevním oběhu trvá vždy léčení delší dobu.

Vlastní masáž

Provádíme jak relaxační masáž chodidel, tak i diagnostiku přes určený bod bolestivosti a poté se soustředíme na obnovu energie a regeneraci postižených orgánů.