Terapie s Anděly & Andělské výklady, jasnoslyšení

Terapeut: Miroslava

Andělská terapie & konzultace

andel.jpg Už delší dobu pracuji s Anděly a Archanděly a jejich vesmírnou energii, která dala vzniknout určitému uvědomění si důležitých věcí a souvislostí okolo nás. Vím, že je to možná pro mnoho lidí abstraktní a neuvěřitelné, ale za posledních pár let kdy s nimi úzce komunikuji přes jasnoslyšení, nacházím spoustu vědomostí, souvislostí a logických zákonitostí, které nejsou už tak abstraktní jak se zdá. Vše dává logiku a přivádí mě k uvědomění, že i my lidé jsme součástí něčeho krásného a dokonalého jako je vesmír.
Tyto bytosti však stále doufají, že je přijmeme a vpustíme do našich životů, aby nás obohatily, chránily, léčily a ukazovaly nám cestu k uvědomění si vlastních kvalit a slabostí, které můžeme kdykoli zpracovat.

V rámci spolupráce s Andělskou energií a pomocí komunikace (jasnoslyšením) s Archanděly a Anděly, nabízím terapie ve formě konzulatcí doplněné o výklady či sdělení zaměřených na zdraví, vztahy, životní a pracovní uplatnění, životní poslání, či řešení různých krizových situací většího nebo menšího charakteru.

Vypracuji charakteristiku člověka i dětí, přibližuji lidem práci s vizualizací a pozitivním myšlením, díky němuž mohou odstranit negativní složky z jejich života.

Výklady, semináře a přednášky

Na téma „Andělé okolo nás a v našich životech“ pořádám přednášky, kde se snažím lidem přiblížit jejich skutečnou podstatu a současně skutečnost, proč bychom se této formě pomoci, měli v našem životě otevřít.
Své schopnosti se snažím prezentovat a předávat na seminářích „Andělská terapie“, Účelem těchto seminářů je objasnit a naučit komunikaci s těmito světelnými bytostmi. Mým cílem je lidem přiblížit jejich hierarchii, zaměření a pospolitost. Jejich účel a pozitivní dopad na člověka. Jednoduše ukázat lidem jejich všudypřítomnost.

Pomocí vizualizace a přítomnosti Andělů, učím zhmotňovat životní představy a záměry. Učím, jak se s nimi spojit, jak využívat jejich pomoc, sílu, lásku a jak je postupně začlenit do života. Přes zklidnění a uvědomění si základních vesmírných pravidel, dochází už na těchto seminářích k prohlubování intuice a u lidí na určitém duchovním vývoji k objevení dalších skrytých schopností. Díky těmto bytostem je zde možnost otevření schopnosti komunikace a to prostřednictvím kresby či automatického písma a u některých pokročilých dochází k otevření jasnoslyšení.

Vše je však cestou a otázkou disciplíny, se kterou je potřeba k našim skrytým schopnostem přistupovat.

Více informací v sekci "semináře a přednášky"